Проект

СТАВКА ПРОЕКТ / ИМЕ НА ОБЈЕКТ / ИМЕ НА КЛИЕНТ EPC / СОПСТВЕНИК МАТЕРИЈАЛ ФОРМАЦИЈА Количина (KG) ГОДИНА

projiect (8)

WOODSIDE ENERGY (СЕНЕГАЛ) BV SANGOMAR FPSO СУЕЦ/МОДЕК/ВУДСКА СТРАНА N10276 SMLS ЦЕВКА/МОТИРАЊЕ/ПРИРАК

1.000

2021 година

projiect (9)

ХАЛИБУРТОН N08825 СТРИП

13.000

2021 година

projiect (7)

ЦЕВКА ЗА ЗАМЕНУВАЧ НА ТОПЛИНА N06625 SMLS ЦЕВКА

30.000

2021 година

projiect (6)

СИСТЕМСКИ ПАКЕТ FGD ЗА MOUDA STPP, STAGE II (2X660MW) MHPS/NTPC N10276 ЦЕВКА/ФИТИНГ/ПЛАНГА

17.000

2020-2021 година

projiect (5)

PETROBRAS CARIOCA MV32 MODEC N06625 ЦЕВКА/ФИТИНГ/ПЛАНГА

2.000

2020 година

rht

ПРОИЗВОДИТЕЛОТ НА НАФТАТА ДОПОЛНУВАЊЕ БУНАР GBRS/ВЕТЕРФОРД N08825 ЦЕВКА СО КАКОВИНА

28.000

2019 година

projiect (4)

ЧУНБО ТЕНК ДОНГИЛ N06022 ПЛОЧА/ЦЕВКА/ЦЕВКА

20.000

2019 година

projiect (3)

ПРОИЗВОДИТЕЛОТ НА НАФТАТА ДОПОЛНУВАЊЕ БУНАР АГИП/ ВЕТЕРФОРД N08825 ЦЕВКА СО КАКОВИНА

42.000

2019 година

projiect (1)

БХЕЛ БХЕЛ N06617 ЧИНИЈА

6.000

2018 година

projiect (2)

БПЦЛ КОЧИ L&T N10276 ЦЕВКА

4.500

2018 година